TEAE04 Industriell ekonomi och organisation

Innehåll

 

Kursmaterial

Nedan finns några gamla tentor med lösningsförslag.

 

Tentastatistik

Nedanstående graf visar fördelningen av betygen U, 3, 4 och 5 vid de senaste tentamenstillfällena. Vänligen notera att siffrorna baseras på tillfällen efter 2010-01-01.